top of page

Téarmaí ⁊ Coinníollacha 

 

Réamhrá

Rialaíonn na téarmaí agus coinníollacha seo an úsáid a bhaineann tú as an suíomh Gréasáin seo - trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo, glacann tú leis na téarmaí agus coinníollacha seo ina n-iomláine. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí agus coinníollacha seo nó le haon chuid de na téarmaí agus coinníollacha seo, níl cead agat an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Úsáideann an suíomh Gréasáin seo fianáin. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo agus aontú leis na téarmaí agus coinníollacha seo, toilíonn tú lenár n-úsáid fianáin.
 

Ceadúnas chun an láithreán gréasáin a úsáid

Mura luaitear a mhalairt, sinne agus/nó ár gceadúnóirí  úinéireacht na cearta maoine intleachtúla ar an suíomh Gréasáin agus ábhar ar an suíomh Gréasáin. Faoi réir an cheadúnais thíos, coimeádtar na cearta maoine intleachtúla seo go léir. Is féidir leat féachaint ar, íoslódáil chun críocha taisce amháin, agus leathanaigh a phriontáil ón suíomh Gréasáin le haghaidh do úsáid phearsanta féin, faoi réir na srianta atá leagtha amach thíos agus in áiteanna eile sna téarmaí agus coinníollacha seo.  
 

Ní mór duit:

Ábhar ón suíomh Gréasáin seo a athfhoilsiú (lena n-áirítear athfhoilsiú ar shuíomh Gréasáin eile); ábhar a dhíol, a ligean ar cíos nó ar fhocheadúnais ón suíomh Gréasáin; aon ábhar ón suíomh Gréasáin a thaispeáint go poiblí; ábhar ar an suíomh Gréasáin seo a atáirgeadh, a mhacasamhlú, a chóipeáil nó a shaothrú ar shlí eile chun críche tráchtála; aon ábhar ar an suíomh Gréasáin a chur in eagar nó a mhodhnú ar shlí eile; nó ábhar ón suíomh Gréasáin seo a athdháileadh seachas ábhar a chuirtear ar fáil go sonrach agus go sainráite lena athdháileadh. I gcás ina gcuirtear ábhar ar fáil go sonrach lena athdháileadh, ní fhéadfar é a athdháileadh ach amháin.
 

Úsáid inghlactha

Níl cead agat an suíomh Gréasáin seo a úsáid ar bhealach ar bith a dhéanfadh, nó a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh don suíomh Gréasáin nó a lagaíonn infhaighteacht nó inrochtaineacht an tsuímh Ghréasáin; nó ar aon slí atá mídhleathach, mídhleathach, calaoiseach nó díobhálach, nó a bhaineann le haon chríoch nó gníomhaíocht atá mídhleathach, mídhleathach, calaoiseach nó díobhálach.

Níl cead agat an suíomh Gréasáin seo a úsáid chun aon ábhar a chóipeáil, a stóráil, a óstáil, a tharchur, a sheoladh, a úsáid, a fhoilsiú ná a dháileadh arb é atá ann (nó atá nasctha le) aon earraí spiaireachta, víreas ríomhaire, capall Traí, péist, logálaí eochairbhuillí, fréamhkit nó eile. bogearraí ríomhaire mailíseach.

Níl cead agat aon ghníomhaíochtaí córasacha nó uathoibrithe bailithe sonraí a dhéanamh (lena n-áirítear scríobadh gan teorainn, mianadóireacht sonraí, asbhaint sonraí agus baint sonraí) ar an suíomh Gréasáin seo nó maidir leis gan ár dtoiliú sainráite i scríbhinn. Níl cead agat an suíomh Gréasáin seo a úsáid chun cumarsáidí tráchtála gan iarraidh a tharchur nó a sheoladh. Níl cead agat an suíomh Gréasáin seo a úsáid chun críocha ar bith a bhaineann le margaíocht gan ár dtoiliú sainráite i scríbhinn.
 
 

Rochtain shrianta

Tá rochtain ar réimsí áirithe den suíomh Gréasáin seo srianta. Coimeádaimid an ceart srian a chur ar rochtain ar réimsí den suíomh Gréasáin seo, nó go deimhin ar an suíomh Gréasáin iomlán seo, de réir ár rogha féin.
 

Ábhar úsáideora

Sna téarmaí agus coinníollacha seo, ciallaíonn “d’ábhar úsáideora” ábhar (lena n-áirítear gan teorainn téacs, íomhánna, ábhar fuaime, ábhar físe agus ábhar closamhairc) a chuireann tú isteach chuig an suíomh Gréasáin seo, ar chúis ar bith.
 

Uimh barántas

Cuirtear an suíomh Gréasáin seo ar fáil “mar atá” gan aon uiríll nó barántas, sainráite nó intuigthe.  Ní dhéanaimid aon uiríll nó barántas maidir leis an suíomh Gréasáin seo nó leis an bhfaisnéis agus na hábhair a chuirtear ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo. 
Níl aon ní ar an suíomh Gréasáin seo ina chomhairle d’aon chineál, nó nach bhfuil sé i gceist go mbeadh sé ina chomhairle.
  Má theastaíonn comhairle uait maidir le hábhar ar bith ba chóir duit dul i gcomhairle le gairmí cuí.
 

Teorainneacha le dliteanas

Ní bheimid faoi dhliteanas duit (cibé acu faoi dhlí na teagmhála, faoi dhlí na tort nó eile) maidir le hábhar an tsuímh Ghréasáin seo, nó úsáid a bhaint as, nó eile i dtaca leis. Tá feidhm ag na teorainneacha dliteanais seo fiú má cuireadh in iúl dúinn go sainráite an caillteanas féideartha.
 

Eisceachtaí

Ní dhéanfaidh aon ní sa séanadh suíomh Gréasáin seo aon bharántas atá intuigthe de réir an dlí a eisiamh nó a theorannú go mbeadh sé mídhleathach eisiamh nó teorainn a chur leis; agus ní dhéanfaidh aon rud sa séanadh suíomh Gréasáin seo ár ndliteanas a eisiamh nó a theorannú i leith aon:
bás nó gortú pearsanta de bharr ár faillí; calaois nó mífhaisnéis chalaoiseach ar ár gcuid; o ábhar a mbeadh sé mídhleathach nó neamhdhleathach dúinn a dhliteanas a eisiamh nó a theorannú, nó iarracht a dhéanamh nó a airbheartú a eisiamh nó a theorannú.
 
 

Réasúntacht

Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo, aontaíonn tú go bhfuil na heisiaimh agus na teorainneacha dliteanais atá leagtha amach sa séanadh suíomh Gréasáin seo réasúnta. Mura gceapann tú go bhfuil siad réasúnach, níor cheart duit an suíomh Gréasáin seo a úsáid.
 

Páirtithe eile

Glacann tú leis go bhfuil leas againn dliteanas pearsanta ár n-oifigeach agus ár bhfostaithe a theorannú. Aontaíonn tú nach dtabharfaidh tú aon éileamh go pearsanta i gcoinne ár n-oifigeach nó ár bhfostaithe i leith aon chaillteanais a bhainfidh tú leis an suíomh Gréasáin.
 

Forálacha neamh-infheidhmithe

Má tá, nó má fhaightear amach go bhfuil, aon fhoráil den séanadh suímh Ghréasáin seo neamh-infheidhmithe faoin dlí is infheidhme, ní dhéanfaidh sin difear d’in-fhorghníomhaitheacht fhorálacha eile an tséanta tsuímh Ghréasáin seo.
 

slánaíocht

Slánaíonn tú leis seo sinn agus geallann tú sinn a choinneáil slán in aghaidh aon chaillteanais, damáistí, costais, dliteanais agus speansais (lena n-áirítear gan teorainn speansais dlí agus aon suimeanna a d’íoc muid le tríú páirtí chun éileamh nó díospóid a réiteach ar chomhairle ár dlí. comhairleoirí) a thabhaigh nó a d’fhulaing muid de bharr aon sárú a rinne tú ar aon fhoráil de na téarmaí agus coinníollacha seo, nó a eascraíonn as aon éileamh gur sháraigh tú aon fhoráil de na téarmaí agus coinníollacha seo.
 

Athrú

Féadfaimid na téarmaí agus na coinníollacha seo a athbhreithniú ó am go chéile.  Beidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha athbhreithnithe maidir le húsáid an tsuímh Ghréasáin seo ó dháta foilsithe na dtéarmaí agus na gcoinníollacha athbhreithnithe ar an suíomh Gréasáin seo.  Seiceáil an leathanach seo go rialta le do thoil chun a chinntiú go bhfuil tú eolach ar an leagan reatha.
 

Sannadh

Féadfaimid ár gcearta agus/nó ár n-oibleagáidí faoi na téarmaí agus coinníollacha seo a aistriú, a chur ar fochonradh nó déileáil leo ar bhealach eile gan fógra a thabhairt duit nó do thoiliú a fháil. Ní féidir leat do chearta agus/nó oibleagáidí faoi na téarmaí agus coinníollacha seo a aistriú, a chur ar fochonradh nó déileáil leo ar bhealach eile. 
 

Severability

Má chinneann aon chúirt nó údarás inniúil eile foráil de na téarmaí agus coinníollacha seo a bheith neamhdhleathach agus/nó neamh-infheidhmithe, leanfaidh na forálacha eile d’éifeacht a bheith acu.  Dá mbeadh aon fhoráil neamhdhleathach agus/nó neamh-infheidhmithe dleathach nó infheidhmithe dá scriosfaí cuid di, measfar an chuid sin a bheith scriosta, agus leanfar d’éifeacht leis an gcuid eile den fhoráil. 
 

Comhaontú iomlán

Is ionann na téarmaí agus coinníollacha seo, chomh maith le haon doiciméad dlíthiúil sínithe, agus an comhaontú iomlán idir tú féin agus sinne maidir le húsáid an tsuímh Ghréasáin seo, agus téann siad in ionad gach comhaontú a rinneadh roimhe seo maidir le húsáid an tsuímh Ghréasáin seo.
 

Dlí agus dlínse

Beidh na téarmaí agus coinníollacha seo á rialú ag agus a fhorléiriú de réir Dhlí na hÉireann, agus beidh aon díospóidí a bhaineann leis na téarmaí agus coinníollacha seo faoi réir dhlínse eisiach chúirteanna na hÉireann.

GLAOIGH ORAINN

An bhfuil tú féin nó duine gaolta ag streachailt leis an andúil? Glaoigh orainn anois chun labhairt faoi rún le saineolaí téarnaimh.

Ionad Spellman, 17 Bóthar an Bhaile Ghaelaigh, An Rinn, Co.
D04 PW10, Éire

01 667 7666

  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram

RÁITEAS PRÍOBHÁIDEACHAIS

bottom of page