top of page

Polityka plików cookie i oświadczenie o ochronie prywatności

Oto zarys naszej polityki dotyczącej plików cookie i oświadczenia o ochronie prywatności

Ringsend & District Response to Drugs zobowiązuje się do ochrony danych osobowych każdego, kto udostępnia nam swoje dane w trakcie naszej pracy. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe (oznacza to wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą Cię zidentyfikować). Chcemy, aby nasi zwolennicy i ci, których wspieramy, mieli zaufanie do tego, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy wszelkie udostępnione nam dane osobowe.

 

Zapewniamy, że wszelkie czynności związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych są przeprowadzane zgodnie z wymogami prawnymi oraz naszymi wartościami i zasadami organizacyjnymi. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO), które ma na celu wzmocnienie ochrony danych dla wszystkich w UE, weszło w życie jako nowe ramy ochrony danych w dniu 25 maja 2018 r. i wprowadziło zmiany w odniesieniu do sposobu, w jaki organizacje z siedzibą w UE, w tym Community Response, zbierać, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe. Community Response jest, dla celów RODO, administratorem danych i można się z nim skontaktować pod poniższymi adresami e-mail lub pocztowymi. Niniejsza polityka będzie regularnie weryfikowana i aktualizowana przez nasz Komitet Sterujący.

Kim jesteśmy

Ringsend & District Response to Drugs (RDRD) składa się z grup ustawowych, ochotniczych i społecznych, które połączyły się pod parasolem centrum.

Zlokalizowany w Spellman Center na Irishtown Road, RDRD zapewnia szeroki zakres usług w celu zwalczania skutków uzależnień i zażywania narkotyków oraz wspierania ludzi w ich drodze do rehabilitacji.

RDRD ściśle współpracuje ze społecznością, aby zwiększać świadomość problemów związanych z nadużywaniem narkotyków i pomagać społeczności w reagowaniu na ten problem. Jeśli Ty, znajomy lub członek rodziny macie problem z narkotykami lub uzależnieniem i chcecie uzyskać dostęp do wsparcia i usług, które mogą pomóc, zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem, który zapewnia pozytywne i nieoceniające wsparcie w zakresie rehabilitacji. Jesteśmy „administratorem danych” i odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz kontrolujemy je.
Adres:
Ulica Irlandzkiej 17,

Dublin 4
D04 PW10
Telefon: 01 6677666
E-mail: info@rdrd.ie

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Pani Mary Doolin
Inspektor Ochrony Danych

Ulica Irlandzkiej 17,

Dublin 4
D04 PW10
Telefon: 01 6677666
E-mail: mary.doolin@rdrd.ie


 

Twoje dane – co zbieramy, dlaczego i jak je wykorzystujemy:

Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują takie dane, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, organizacja i stanowisko.

RDRD zbiera informacje od społeczeństwa na wiele sposobów. Na przykład prosimy o kontakt i inne informacje, gdy członkowie społeczeństwa angażują się w nasze kampanie, kontaktują się z nami lub biorą udział w wydarzeniu. Prosimy również o dane kontaktowe profesjonalistów i stowarzyszonych organów, które są zainteresowane wspieraniem prac RDRD.
Używamy tych informacji, aby informować Cię o innych wydarzeniach, które mogą Cię zainteresować, aby pomóc ulepszyć nasze usługi, prowadzić rejestr naszej komunikacji z Tobą i pomóc nam dotrzeć do członków społeczeństwa, którzy mogą potrzebować wsparcia lub Informacja.

Jeśli zarejestrujesz się, aby dołączyć do RDRD, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych organizacji, w której pracujesz. Używamy tych informacji, aby komunikować się z Tobą, pomagać w raportowaniu i promować pracę RDRD na naszej stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych.
Jeśli zapiszesz się do naszego biuletynu, zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i organizację, aby zapewnić, że otrzymamy odpowiednie informacje. Wszystkie subskrypcje można anulować w dowolnym momencie, klikając anuluj subskrypcję.
Jeśli poprosisz o informacje o jednej z naszych usług lub projektów telefonicznie, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej lub w dziale kontakt, zbieramy te informacje, abyśmy mogli upewnić się, że otrzymasz pomoc, której potrzebujesz.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Używamy informacji do kilku celów, w tym:
• Pozyskiwanie funduszy (LI)
• Zwiększanie świadomości
• Rzecznictwo i kampania
• Wspieranie świadczenia usług na rzecz odbiorców usług
• Raportowanie
• Marketing, w tym media społecznościowe
• Zasoby ludzkie

 

Wrażliwe dane osobowe

Podejmiemy dodatkowe środki ostrożności, aby chronić wszelkie wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy lub przechowujemy w Twoim imieniu. Traktujemy to z najwyższą poufnością i zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Przepisy dotyczące ochrony danych uznają, że niektóre kategorie danych osobowych są bardziej wrażliwe. Wrażliwe dane osobowe mogą obejmować informacje o zdrowiu, rasie, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, życiu seksualnym, orientacji seksualnej lub przekonaniach religijnych. Będziemy przetwarzać te informacje wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojego zapytania lub w celu szkolenia i monitorowania jakości lub oceny świadczonych przez nas usług. Nie udostępnimy nikomu Twoich informacji bez Twojej wyraźnej zgody, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności. Przykładami mogą być: samookaleczenie lub groźba dla innych lub w sytuacjach związanych z ochroną dzieci, takich jak fizyczne znęcanie się lub wykorzystywanie.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Obecni Członkowie oraz osoby, które wyraziły zainteresowanie naszą pracą, a także osoby, które skontaktowały się z RDRD w celu przyłączenia się poprzez zapytanie:
Są to zwolennicy naszej misji, którzy wykazali zainteresowanie naszą pracą, kontaktując się z nami, na przykład w celu uzyskania informacji o jednej z naszych kampanii, wydarzeń lub usług.
Osoby wspierające, zainteresowane organizacje i profesjonaliści mogą demonstrować swoje wsparcie na wiele sposobów. Będziemy weryfikować i aktualizować te kategorie i harmonogramy na bieżąco, aby zapewnić, że wraz ze zmianą czasów i potrzeb nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, przez naszych zwolenników i klientów, którym pomagamy każdego dnia.

 

Podstawa prawna korzystania z Twoich informacji

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty. Indywidualnie podchodzimy do komunikacji i kontaktu z nami. Przestrzegamy odpowiednich artykułów RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych. Jest to konieczne i proporcjonalne oraz przeprowadzane w jak najmniej inwazyjny sposób, aby osiągnąć pożądany cel, jakim jest służenie naszym klientom tak wydajnie i skutecznie, jak to tylko możliwe.

 

Wykorzystamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy:
• Poprosiliśmy Cię i posiadamy zapis Twojej wyraźnej i niedawnej zgody, abyśmy to zrobili;
• Mamy „uzasadniony interes”, aby to zrobić, aby wesprzeć nasze cele charytatywne. Nasze wykorzystanie będzie uczciwe i wyważone i nigdy nie będzie miało nadmiernego wpływu na Twoje prawa.
• Mamy z Tobą umowę, którą możemy wypełnić tylko przy użyciu Twoich danych osobowych, np. aby wysłać Ci przedmiot, o który prosiłeś lub jeśli zarejestrowałeś się, aby wziąć udział w wydarzeniu;
• Mamy prawny obowiązek uzyskania informacji o Tobie, np. jesteśmy prawnie zobowiązani do prowadzenia ewidencji otrzymywanych darowizn przez 7 lat według Urzędu Skarbowego.

Nie będziemy nadmiernie przedkładać naszych interesów jako organizacji charytatywnej nad interesy użytkownika jako osoby. Zawsze będziemy równoważyć nasze interesy z Twoimi prawami. Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób i w celu, którego można racjonalnie oczekiwać. Obiecujemy, że zawsze będziemy otwarci i szczerzy w stosunku do Twoich informacji i sposobu ich wykorzystania.

 

Co to znaczy:

Wierzymy, że członkowie, sympatycy i zainteresowane strony RDRD są związani z wynikami i działalnością organizacji. Osoby, które odwiedziły naszą stronę internetową i przesłały nam informacje, są ogólnie zainteresowane uwolnieniem się od narkotyków oraz powiązanymi informacjami i kampaniami dotyczącymi tego problemu. W związku z tym uważamy, że jesteś zadowolony z tego, że przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe przez określony czas.
Jeśli nie chcesz, abyśmy postępowali zgodnie z tymi ogólnymi wytycznymi, skontaktuj się z nami i daj nam znać.
Od czasu do czasu będziemy kontaktować się z Tobą w celu przekazania informacji, aktualizacji dotyczących naszych kampanii oraz tego, w jaki sposób Twoje wsparcie może i pomaga osobom żyjącym z uzależnieniem. Skontaktujemy się również z Tobą w sprawie sposobów, w jakie możesz się zaangażować lub dalej nas wspierać.
Może to być e-mail lub telefon, zgodnie z Twoimi preferencjami. Będziemy również nadal pytać, czy nadal cieszysz się z naszej wiadomości iw jaki sposób.

 

E-maile

Niektóre wysyłane przez nas wiadomości e-mail nie zawierają informacji o śledzeniu, na przykład faktury za otrzymane usługi. W przypadku e-maili marketingowych i rzeczniczych możemy śledzić na poziomie indywidualnym, czy użytkownik otworzył i kliknął wiadomość e-mail. Robimy to, aby dowiedzieć się więcej o rodzaju informacji, które nasi kibice lubią od nas słyszeć. Nie wykorzystujemy tych informacji na poziomie osobistym. Zamiast tego używamy go do zrozumienia stawek otwarć i kliknięć w naszych e-mailach, aby je poprawić. Jeśli chcesz mieć pewność, że żadna z Twoich wiadomości e-mail nie jest śledzona, możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili, co możesz zrobić za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila. Możesz również zadzwonić pod numer 016677666 lub wysłać e-mail na adres info@rdrd.ie, aby w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji.
To zawsze Twój wybór. Jeśli uważasz, że to nie jest właściwe dla Ciebie, możesz powiedzieć nam, abyśmy zmienili Twoje preferencje dotyczące komunikacji i wykorzystania Twoich informacji. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, dzwoniąc do nas pod numer 01 6677666 lub wysyłając e-mail:
  info@rdrd.pl  .

 

Profilowanie i analiza danych

Chętnie poznamy Twoją osobistą motywację do wspierania RDRD i Twoje doświadczenia. Pomaga nam to dostarczać Ci informacji o wydarzeniach, kampaniach i usługach, które są dla Ciebie najistotniejsze i najważniejsze.
Możemy przeprowadzać badania, segmentację i/lub analizę danych osobowych, które nam przekazałeś, i dodawać publicznie dostępne informacje, aby pomóc nam dostosować naszą komunikację do Ciebie, aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje i nadal znajdować najbardziej opłacalne sposoby prowadzenia kampanii, zbierania funduszy, podnoszenia świadomości i świadczenia naszych usług. Ta informacja jest dołączona do informacji
RDRD analizuje dane w sposób odpowiedzialny, równoważąc prowadzone przez nas badania i analizy z prywatnością naszych zwolenników.

 

Udostępnianie danych

Aby mieć pewność, że komunikujemy się i prowadzimy kampanie w najbardziej efektywny sposób, współpracujemy z w pełni sprawdzonymi usługodawcami, do których mogą należeć agencje pozyskiwania funduszy i agencje marketingowe, badacze i dostawcy bezpośredniej korespondencji.
W niektórych okolicznościach konieczne jest, aby RDRD udzielił odpowiedniemu personelowi naszych usługodawców dostępu do Twoich danych osobowych. Dostęp ten jest przyznawany tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia dla nas usług. Od wszystkich usługodawców wymagamy przestrzegania ścisłych zasad ochrony przekazanych nam informacji.
RDRD nie udostępnia i nigdy nie będzie udostępniać, sprzedawać ani wymieniać Twoich informacji z innymi organizacjami dla własnych celów marketingowych lub zysku handlowego.

 

Ujawnienie prawne

Spełniamy żądania ujawnienia danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych i najlepszymi praktykami. Może to obejmować wnioski organów ścigania, urzędu skarbowego lub organów podatkowych. W takich okolicznościach wniosek należy złożyć na piśmie i zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi.


Udostępnianie danych na potrzeby odpowiedzi społeczności

Zapewniamy, że wszelkie czynności związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych są przeprowadzane zgodnie z wymogami prawnymi oraz naszymi wartościami i zasadami organizacyjnymi. RDRD przestrzega RODO, a jednocześnie przestrzega naszych bieżących obowiązków związanych ze świadczeniem usług zgodnie z odpowiednimi przepisami w następujący sposób:
• W ramach pracy w obszarach świadczenia usług, RDRD jako administrator danych może przetwarzać i udostępniać dane na podstawie prawnej władzom lokalnym (radom powiatowym lub miejskim), An Garda Síochána, Dyrektorowi Służby Zdrowia, TUSLA, Radzie ds. Badań Zdrowia , departamenty rządowe (Departament Ochrony Socjalnej) zgodnie z Ustawą o mieszkalnictwie (przepisy różne) z 2014 r. lub innymi odpowiednimi przepisami.

 

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich informacji

Bardzo poważnie traktujemy Twoje informacje. Wdrożyliśmy odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, które kontrolujemy zarówno w trybie online, jak i offline, aby zapobiec niewłaściwemu dostępowi, zniszczeniu i utracie. Twoje informacje są szyfrowane i bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach w Irlandii, które są utrzymywane i aktualizowane przez naszych dostawców usług IT.  Mamy ścisłe umowy/kontrakty ze wszystkimi zewnętrznymi dostawcami usług, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony.

 


Ciasteczka

RDRD gwarantuje nasze zaangażowanie w poszanowanie i ochronę Twojej prywatności w Internecie. Obejmuje to dane osobowe, które są nam udostępniane podczas odwiedzania naszej witryny.
Nasza Polityka prywatności w zakresie plików cookie i sieci Web stosuje zasady prywatności od samego początku i działa zgodnie z naszymi wartościami otwartości i przejrzystości. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plików cookie w Internecie:

 

Formularze internetowe

W RDRD gwarantujemy nasze zaangażowanie w poszanowanie i ochronę Twojej prywatności w Internecie. Obejmuje to dane osobowe, które udostępniasz nam za pośrednictwem formularzy internetowych na naszej stronie internetowej lub naszych własnych kanałów mediów społecznościowych i reklam online, np. jeśli odpowiesz na reklamę w jednym z naszych kanałów mediów społecznościowych, wykorzystamy tylko podane przez Ciebie dane kontaktowe aby skontaktować się z Tobą w sprawie konkretnego obszaru zainteresowań lub konkretnego reklamowanego wydarzenia. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plików cookie w Internecie:

Twoje prawa

Masz prawa do swoich danych osobowych i masz kontrolę nad tym, jak wykorzystywane są Twoje dane. Prawa te nie są bezwzględne i mają zastosowanie pewne zastrzeżenia i ograniczenia. Podsumowując, Twoje prawa to: Prawo do wycofania zgody; Prawo dostępu; Prawo do sprostowania; Prawo do bycia zapomnianym / usunięcia; Prawo do ograniczenia przetwarzania; Prawo do sprzeciwu; Prawo do odmowy automatycznego podejmowania decyzji i/lub profilowania; Prawo do przenoszenia. Masz również prawo dochodzić odszkodowania na drodze sądowej w przypadku naruszenia Twoich praw do prywatności danych.
Jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone, możesz złożyć skargę do nas lub do Biura Komisarza Ochrony Danych.
  https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm

 


Dane kontaktowe Urzędu Rzecznika Ochrony Danych

Adres: komisarz ds. ochrony danych, Canal House, Station Road, Portarlington, hrabstwo Laois.
Telefon: +353 57 8684800 / +353(0)761 104 800 / Lo Zadzwoń 1890 252 231
E-mail: info@dataprotection.ie
Zmiany w Twoich danych osobowych lub preferencjach:
Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Tobą, aby upewnić się, że informacje, które nam przekazałeś, pozostają dokładne i aktualne.
Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje, możesz to zrobić w dowolnym momencie:

 

Pocztą:
Ulica Irlandzkiej 17,

Dublin 4D04 PW10

E-mailem:
info@rdrd.pl

Przez telefon:
01 667 7666

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czy Ty lub ukochana osoba zmaga się z uzależnieniem? Zadzwoń do nas, aby porozmawiać poufnie z ekspertem ds. odzyskiwania.

The Spellman Centre, 17 Irishtown Rd, Ringsend, Co. Dublin,
D04 PW10, Irlandia

01 667 7666

  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page